OBCHODNÍ PODMÍNKY (www.svatebniatelier.cz)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svatebniatelier.cz. Vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel - ing. Veronika Sobotková) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím konečný spotřebitel, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.) ve znění pozdějších předpisů a Zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), o, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je kupujícím podnikatel, jsou smluvní vztahy upraveny Obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.) ve znění novel.
1.2. Před odesláním objednávky uděluje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, se kterými se má možnost v předstihu seznámit a je na ně dostatečně upozorněn.

2. Ochrana osobních dat
2.1. Dodavatel se zavazuje respektovat soukromí kupujícího a zaručuje, že všechny poskytnuté osobní údaje budou použity se souhlasem zákazníka, a to pouze pro doručení objednaného zboží k zákazníkovi a pro případné kontaktování zákazníka v souvislosti s jeho uskutečněnou objednávkou. Údaje o zákazníkovi nebudou neposkytnuta třetím osobám. Prohlašujeme, že dodržujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.2. Kupující bere na vědomí, že může souhlas písemně odvolat a dodavatel jeho údaje odstraní.

3. Objednávka zboží
3.1. Každá objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu www.svatebniatelier.cz je závazná.
3.2. Po odeslání objednávky Vám vzápětí přijde, na Vámi zadanou emailovou adresu, automatické potvrzení objednávky. Pokud Vám tento email do 2h od odeslání objednávky nedorazí, kontaktujete nás na email nebo telefon, který najdete v sekci Kontakt.
3.3. Storno objednávky je možné poslat na email ze sekce Kontakt, a to do 2h od vytvoření objednávky.

4. Dodací podmínky
4.1. Objednávka bude vyřízena v co možná nejkratším termínu.
4.2. Pokud je zboží skladem bude odesláno ve většině případů nejpozději do 48 hodin. Zboží, které je skladem je označeno písmenem S v select boxu (nalevo od ikony Do košíku) přímo nad popisem daného produktu.
4.3. O podrobnostech a předpokládaném termínu dodání zboží na objednávku bude informování emailem. Pokud jste v kontaktních emailech uvedli telefon, je možné se s Vámi v této věci spojit také telefonicky. Zboží na objednávku je označeno písmenem O v select boxu (nalevo od ikony Do košíku) přímo nad popisem daného produktu.
4.4. Za splnění dodávky se považuje dodání výrobku na adresu, kterou kupující uvedl před odesláním objednávky. Dopravu na adresu plnění zajišťuje prodávající. Zásilka standardně obsahuje daňový doklad.
4.5. Zásilky distribuujeme kupujícímu na dobírku prostřednictvím služeb České pošty, a.s., příp. jako obchodní balík při platbě předem na náš účet. U objednávek v celkové ceně do 1.999,- Kč bude účtována cena za tuto službu 119,- Kč (89,- Kč v případě platby na účet).
4.6. Zásilky na Slovensko distribuujeme kupujícímu na dobírku prostřednictvím služeb České pošty, a.s. U objednávek v celkové ceně do 3.999,- Kč bude účtována cena za tuto službu 279,- Kč.
4.7. V den odeslání zásilky obdrží zákazník email s informací, že zásilka byla předána přepravci.
4.8. Informace o stavu objednávky můžete zjistit na emailu či telefonním čísle uvedeném v sekci Kontakt.
4.9. Nepřevezme-li kupující zboží, dodané prostřednictvím České pošty, z důvodů ležících na jeho straně (např. záměrně zboží na poště nevyzvedne, není v dohodnutý termín přítomen na adrese dodání nebo není schopen zboží uhradit), nese náklady spojené s dodáním v plné výši.

5. Platební a cenové podmínky
5.1. Zboží bude zaplaceno při převzetí v hotovosti na dobírku.
5.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.
5.3. Ceny závisí na dodavatelských cenách. V případě změny ceny zboží po odeslání objednávky a jejím automatickém potvrzení, bude o této skutečnosti zákazník neprodleně informován. Novou cenu může přijmout či dodávku odmítnout.
5.4. Všechny ceny jsou konečné.

6. Odstoupení od smlouvy
6.1. Dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku má spotřebitel právo při použití prostředků komunikace na dálku (internet, email, telefon) odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu bez jakékoli sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění, nevztahuje se na osobní nákup zboží v místě prodávajícího a na zboží vyrobené na zakázku.
6.2. V případě osobního převzetí zboží se ruší způsob uzavření smlouvy "na dálku" a uzavírá se nová smlouva v místě prodejny.
6.3. Aby mohlo být odstoupení od smlouvy akceptováno, musí být zboží v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky používání, opotřebení, ušpinění (např. z důvodu zkoušení), musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
6.4. Při odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku se smlouva ruší od samého počátku, jako kdyby nikdy nevznikla. Důsledkem jejího zrušení je povinnost stran vrátit si navzájem vše, co podle smlouvy dostaly (§ 457 Občanského zákoníku), titulem je bezdůvodné obohacení.
6.5. V případě požadavku na výše popsané odstoupení od smlouvy pošlete nejprve formální email s číslem objednávky, ze kterého bude patrný záměr jednostranně odstoupit od smlouvy. Důvod odstoupení od smlouvy není ze zákona nutný sdělovat, ale i přesto budeme rádi, když se o něj s námi podělíte. Pomůžete nám zkvalitnit naši nabídku i případným dalším zákazníkům stejného produktu.
6.6. Jakmile potvrdíme Váš email, odešlete zboží zpět jako doporučenou zásilku (v žádném případě ne na dobírku) na naši adresu uvedenou v sekci Kontakt a přiložte vytištěný a Vámi podepsaný email, viz. bod 6.4.
6.7. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude zaplacená finanční částka za zboží (nikoli dopravné) vrácena převodem na Váš účet, případně zaslána poštovní poukázkou na Vaši adresu (v tomto případě bude ale částka ponížena o poštovné za poštovní poukázku dle platného ceníku České pošty), a to nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy (§ 57 odst. 1 Občanského zákoníku).
6.8. Oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, nestačí pouhé odeslání odstoupení. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, lze takové odstoupení od smlouvy akceptovat, pokud bude spotřebitel ochoten poskytnout náhradu vzniklého snížení hodnoty věci.

7. Záruka a reklamace
7.1. Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Není-li vyznačeno jinak, poskytuje se záruční doba následujícím způsobem: pro smlouvy uzavřené na základě Občanského zákoníku 24 měsíců, pro smlouvy uzavřené na základě Obchodního zákoníku 6 měsíců.

8. Barevnost výrobků
8.1. Barevné varianty produktů zobrazených na fotografiích a obrázcích v internetovém obchodu www.svatebniatelier.cz jsou pouze informativní a nemusí se shodovat se skutečně dodávanými barevnými variantami produktů.